Gure ontziak

Nuestras embarcaciones

info@arrauning.com
658.725.498
Erreserbetarako aplikazioa – Aplicación para las reservas.

Salneurriak
Arrauna, Kayak, Kanoa Kanadiarrak, Zeharkaldia, Kontxan, Pintxo-botea…

Precios
Remo, Kayak, Canoa Canadiense, Travesia, en la Concha, Pintxo-botea…

Ohiko galderak:
Ze arropa mota? Eguraldi txarra bada? Egun zehatz batean nahi bada? Aldagelak?

Preguntas frecuentes:
¿que tipo de ropa?, ¿y, con mal tiempo?, ¿vestuarios?